! Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022

! Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022

Nowość
Kod:
22 000/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Do góry