Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017-2019

Kod:
20 373/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług - wyniki kolejnej skróconej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania Innowacji (CIS - Community Innovation Survey) opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo. Przedstawione w publikacji wyniki badania działalności innowacyjnej zawierają trzy bloki tematyczne: dane o przedsiębiorstwie, strategia i transfer wiedzy oraz innowacje. Zagadnienia prezentowane są w różnych przekrojach badawczych: liczba pracujących, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD), regiony wg NUTS, poziom techniki. Przekroje: województwa, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007), klasy wielkości przedsiębiorstw, sektory własności.
Do góry