Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca

Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca

Kod:
17 140/03
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Charakterystyka wybranych rodzajów organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia i podobne do nich organizacje społeczne oraz organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców) oraz społecznych podmiotów wyznaniowych pod względem: podejmowania współpracy z administracją publiczną, przedsiębiorstwami i innymi organizacjami pozarządowymi, zarządzania wewnątrz organizacji, sposobów informowania o działalności i transparentności działań, a także korzystania z przywilejów przez organizacje posiadające status pożytku publicznego.
Do góry