Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r.

Kod:
19 387/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Bilanse energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, w latach 2014–2018. Realizacja zobowiązań unijnych w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie. Moce osiągalne elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. Polska na tle innych krajów UE, wybrane dane dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, w latach 2014-2017.
Do góry