Jakość życia osób starszych w Polsce

Jakość życia osób starszych w Polsce

Kod:
20 592/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji zaprezentowano oraz omówiono dane statystyczne dotyczące różnych aspektów jakości życia osób starszych w Polsce. W analizach uwzględniono takie obszary tematyczne jak: sytuacja materialna, aktywność w czasie wolnym, korzystanie z Internetu czy szerokorozumiane relacje społeczne. Nie pominięto także sfery wyznawanych wartości czy życia religijnego. Oddzielny rozdział poświęcono dobrobytowi subiektywnemu, w tym ocenom stanu emocjonalnego, a przede wszystkim zadowoleniu z życia. Opracowanie zawiera także syntetyczną analizę dotyczącą porównania jakości życia osób starszych w Polsce i w Unii Europejskiej. Przedstawione w niniejszej publikacji dane odnoszą się do okresu sprzed pandemii COVID-19. Mogą więc stanowić punkt wyjścia dla późniejszych badań i analiz odzwierciedlających wpływ pandemii zarówno na obiektywne warunki życia, jak i subiektywny dobrobyt osób starszych. Przekroje: osoby starsze ogółem, w tym w wieku 75 lat i więcej.
Do góry