Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników

Dostępne warianty
Wariant
Oprawa miękka
Płyta CD-R
Kod:
12 800/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w następujących obszarach tematycznych: ludność; stan i struktura demograficzno-społeczna, wybrane aspekty charakterystyki ekonomicznej (aktywność zawodowa i bezrobocie); migracje ludności; gospodarstwa domowe i rodziny; zasoby budynkowo-mieszkaniowe. Dane prezentowane na poziomie ogólnopolskim w przekrojach regionalnych, wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczno-analityczna, uwagi metodyczne. Przekroje: miasta, wieś, województwa (wybrane dane)
Do góry