Nauka i technika w 2019 r.

Nauka i technika w 2019 r.

Kod:
21 314/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przekroje: wybrane dane według markoregionów, regionów, podregionów, województw i powiatów, sektory własności, dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007).
Do góry