Ochrona środowiska 2020

Ochrona środowiska 2020

Kod:
20 380/00
Cena:
28,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2019 r. na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska. Przekroje: województwa, podregiony, powiaty, tereny o dużej skali występowania zagrożeń, regiony hydrologiczne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki organizacyjne leśnictwa, obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, uzdrowiska, gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, odpady, nakłady inwestycyjne, koszty bieżące ochrony środowiska wg PKD 2007, porównania międzynarodowe.
Do góry