Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Kod:
14 358/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu niepełnosprawności członków gospodarstw domowych, o zakresie i strukturze korzystania z usług medycznych, o ubezpieczeniach zdrowotnych, w tym prywatnych, o subiektywnej ocenie usług opieki zdrowotnej, postawach wobec transplantacji oraz o poziomie i strukturze wydatków na opiekę zdrowotną ponoszonych bezpośrednio przez gospodarstwa domowe.
Do góry