Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.

Kod:
18 344/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o osobach zatrudnionych oraz poziomach miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto, rozkładzie płac (decyle), najwyższych i najniższych wynagrodzeniach, a także o strukturze wynagrodzeń wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych pracowników.
Do góry