Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.

Kod:
21 543/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza sytuacji w zakresie zjawisk makroekonomicznych i wybranych zagadnień społecznych w Polsce w kontekście procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w krajach Unii Europejskiej: sytuacja makroekonomiczna, rynki pracy, sektor finansów publicznych, rynki finansowe. Przebieg procesów w dłuższym horyzoncie czasowym. Wzrost gospodarczy na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, sytuacja na rynku pracy na świecie, w UE i w Polsce, finanse publiczne na świecie i w Polsce, sytuacja na globalnych rynkach finansowych oraz rynkach finansowych w Polsce.
Do góry