Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej

Kod:
17 543/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Celem opracowania jest przedstawienie pogłębionej analizy zjawisk makroekonomicznych w Polsce w 2016 r. w szerokim kontekście uwarunkowań gospodarki światowej, w tym Unii Europejskiej. Publikacja składa się z pięciu działów, z czego pierwsze cztery poświęcone są: sytuacji makroekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego, rynkowi pracy i sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, procesom w obszarze finansów publicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych. W ostatniej części raportu, stanowiącej aneks, przedstawiono analizę struktury wzrostu w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej per capita, wraz z oceną różnic w poziomie dobrobytu gospodarczego. Ponadto zaprezentowano metodykę i wyniki z zakresu rachunku produktywności gospodarki KLEMS dla Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej. Opracowanie stanowi element prac studialnych i rozwojowych GUS.
Do góry