Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020

Kod:
21 334/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W części I - dane o uczelniach, studentach i absolwentach wg typów instytucji szkolnictwa wyższego, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach podyplomowych i kształceniu doktorantów, nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II - dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy uczelni, fundusze uczelni i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce. Przekroje: województwa, sektory własności, cz. I - wg typów instytucji szkolnictwa wyższego i grup kierunków studiów oraz form kształcenia, cz. II - wg typów instytucji szkolnictwa wyższego.
Do góry