Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 10

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 67, 2022, 10

Kod:
22 404/10
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Na łamach październikowego numeru „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” publikujemy studium metodologiczne oraz dwie prace przedstawiające wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem metod statystycznych.
Do góry