Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 05

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 05

Kod:
23 404/05
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W majowym numerze „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” znajdą Państwo trzy artykuły o charakterze empirycznym. Praca dr Barbary Batóg i dr Katarzyny Wawrzyniak Stabilność grupowania powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem sytuacji gospodarczej. Co zmieniła pandemia COVID-19? Mgr Dawid Giemza w artykule Ocena zmian komponentów wskaźnika NEET w krajach Unii Europejskiej z zastosowaniem testu T2 Hotellinga analizuje wielkość zmian komponentów wskaźnika NEET (młodzieży niepracującej, nieuczącej się i niedokształcającej się – ang. neither in employment nor in education and training) w podziale według cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych. Artykuł mgr. Adama Idczaka i dr. hab. Jerzego Korzeniewskiego, prof. UŁ, pt. New algorithm for determining the number of features for the effective sentiment-classification of text documents reprezentuje interdyscyplinarne podejście do statystyki i traktuje o analizie sentymentu, czyli wydźwięku emocjonalnego, dokumentów tekstowych.
Do góry