Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 06

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 06

Kod:
23 404/06
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W czerwcowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” proponujemy Państwu lekturę artykułów z zakresu metodologii badań statystycznych, analiz społeczno-ekonomicznych i prowadzenia spisów powszechnych. Praca dr. Piotra Sulewskiego i dr. hab. Marcina Szymkowiaka, prof. UEP, pt. Modelling income distributions based on theoretical distributions derived from normal distributions dotyczy modelowania rozkładu dochodów z wykorzystaniem różnych typów rozkładów teoretycznych Dr Olga Komorowska i dr Arkadiusz Kozłowski, autorzy artykułu Impact of a child’s disability on the probability of the mother taking up paid employment, badają wpływ niepełnosprawności dziecka na prawdopodobieństwo podjęcia pracy zawodowej przez matkę. Edgar Vielma Orozco, MSc, w pracy pt. Use of new technologies and evidence-based decisions: key factors in the strategy for the 2020 Population and Housing Census in Mexico, in the context of the COVID-19 pandemic przedstawia doświadczenia meksykańskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Geografii (Instituto Nacional de Estadística y Geografía – INEGI) z realizacji Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2020, przeprowadzonego w warunkach pandemii, oraz wdrożonych strategii, z których mogą skorzystać urzędy statystyczne innych krajów.
Do góry