Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 07

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 07

Kod:
23 404/07
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W lipcowym wydaniu „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician” proponujemy Państwu lekturę artykułów przedstawiających zastosowanie metod statystycznych do analiz społeczno--gospodarczych. Artykuł dr. Pawła Galińskiego i dr hab. Beaty Jackowskiej, prof. UG, pt. Determinanty samodzielności finansowej powiatów zawiera wyniki badania mającego na celu identyfikację czynników, które wpływają na prawdopodobieństwo poprawy samodzielności finansowej powiatów Dr Alicja Jajko-Siwek w artykule Cyfryzacja emerytów w Polsce w okresie pandemii COVID-19 bada zmiany poziomu cyfryzacji emerytów w Polsce, jakie nastąpiły w okresie pandemii, i wskazuje czynniki oddziałujące na cyfryzację tej grupy społecznej. Prof. Yaroslav Yeleyko, Oksana Yarova, Assoc. Prof., i Prof. Petro Garasyim w artykule Determining the value of an enterprise on the example of two leading Ukrainian banks podejmują próbę określenia wartości i perspektyw finansowych przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży lub zakupu przez inwestorów na przykładzie dwóch największych ukraińskich banków: PrivatBanku i Oschadbanku
Do góry