Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017

Kod:
19 586/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Syntetyczna publikacja opisująca wyniki badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczące współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz współpracy wewnątrzsektorowej. Prezentowane są m.in. cele, formy i bariery współpracy oraz potencjał kooperacyjny poszczególnych zbiorowości tworzących sektor non-profit, dzięki wskaźnikom odnoszącym się do sieciowego kapitału społecznego. Przekroje: województwa, rodzaje organizacji.
Do góry