Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2012-2016

Kod:
18 554/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Przedstawiono dla nich podstawowe dane, w tym przychody, koszty, inwestycje, środki trwałe, liczbę pracujących i wynagrodzenia oraz wybrane wskaźniki. Ponadto, dla całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych, nowopowstałych i zlikwidowanych przedstawiono podstawowe zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw.
Do góry