Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2017-2021

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2017-2021

Kod:
23 554/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Długookresowa analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, w których wyodrębniono podmioty o różnym tempie rozwoju, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące te zbiorowości podmiotów, w tym ich przychody, koszty, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, liczbę pracujących i wynagrodzenia oraz wybrane wskaźniki. Ponadto, dla całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych, a także nowych i zlikwidowanych przedstawiono podstawowe zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw. Przekroje: klasy wielkości, wybrane sekcje PKD 2007, województwa.
Do góry