Zarys historii Polski w liczbach. Społeczeństwo. Gospodarka

Zarys historii Polski w liczbach. Społeczeństwo. Gospodarka

Kod:
12 268/01
Cena:
50,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
"Zarys historii Polski w liczbach" jest publikacją z cyklu "Historia Polski w liczbach", opracowaną w oparciu o dwutomowe wydawnictwo: tom I, Państwo, Społeczeństwo (2003) i tom II, Gospodarka (2006). Poza tablicami niezmienionymi, połączonymi oraz prezentującymi temat w innym ujęciu, w "Zarysie ..." umieszczono nowe tablice, poświęcone m.in. stratom ludzkim i materialnym Polski w II wojnie światowej. Jednocześnie tablice dotyczące najnowszego okresu uzupełniono aktualnymi danymi, w miarę możliwości do roku 2010. Zamieszczono też obszerny wykaz literatury wykorzystanej podczas opracowywania publikacji, który może być pomocny dla osób zajmujących się prezentowana problematyką.
Do góry