Zwierzęta gospodarskie w 2017 r.

Zwierzęta gospodarskie w 2017 r.

Kod:
18 384/00
Cena:
13,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2017 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Do góry