Kultura w 2019 r.

Kultura w 2019 r.

Kod:
20 333/00
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej, w tym wydawnictw parafialnych i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wyniki zrealizowanego po raz pierwszy badania dotyczącego ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w samorządzie gminnym.
Do góry