Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r.

Kod:
14 370/00
Cena:
24,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Uczestnictwo w turystyce w okresie od 1 X 2012 r. do 30 IX 2013 r. oraz wydatki gospodarstw domowych na turystykę i wypoczynek. Preferowane sposoby wypoczynku przez członków gospodarstw domowych, zrealizowane podróże poza miejsce zamieszkania wg rodzaju podróży, celów, organizatorów, środków transportu, głównego miejsca pobytu, miejsca noclegów i poniesionych wydatków. Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania ankietowego „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w październiku 2013 r. Badanie dostarcza kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa oraz rodzajach usług turystycznych, z jakich korzystają Polacy. Prezentowane wyniki obejmują także preferencje w zakresie spędzania wolnego czasu, planów urlopowych, oceny stopnia uczestnictwa w wyjazdach turystycznych, skali wydatków przeznaczonych na ten cel, a także powodów braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych. Pozyskano także informacje na temat poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację sprzętu turystycznego. Oprócz informacji o zaangażowaniu gospodarstw domowych w uprawianie turystyki, dzięki porównaniu z wynikami poprzedniego badania możemy prześledzić zmiany, jakie zaszły w charakterystyce aktywności turystycznej gospodarstw domowych.
Do góry