Turystyka w 2021 r.

Turystyka w 2021 r.

Kod:
22 332/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej oraz charakteryzujące przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego przy zastosowaniu wybranych metod statystycznych. Charakterystyka uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach krajowych i zagranicznych uwzględniająca informacje o wyjazdach z jednym i więcej noclegiem, w tym wielkość poniesionych wydatków związanych z wyjazdami. Dane o podróżach nierezydentów do Polski i ich wydatki. Informacje o ruchu granicznym dotyczące ruchu osobowego na granicach Polski (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich) oraz ruchu granicznego środków transportu. Przekroje: dla bazy noclegowej - województwa, podregiony, rodzaje obiektów; grupy PKD dla ruchu granicznego - przejścia graniczne (z wyjątkiem granic z krajami UE), obywatelstwo osób przekraczających granice (poza strefą Schengen)
Do góry