Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r.

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 r.

Kod:
20 365/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego gospodarstw domowych na temat uczestnictwa ludności w kulturze w 2019 r., przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki tego badania pokazują, jak Polacy postrzegają kulturę i jej wagę w życiu oraz, po raz pierwszy w tego typu badaniach, co sądzą na temat znaczenia kultywowania tradycji i zainteresowania historią. Ponadto, prezentowana analiza przedstawia kondycję i sposób uczestnictwa w kulturze, jak również zwyczaje w gospodarstwie domowym oraz opinie na temat oferty kulturalnej w miejscu zamieszkania i wykorzystania czasu wolnego. W publikacji zaprezentowano również wydatki gospodarstw domowych na kulturę, oceny możliwości finansowych związanych z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych oraz wyposażenie gospodarstw domowych w dobra kulturalne. Uzupełnieniem publikacji jest część tabelaryczna, prezentująca dane o uczestnictwie w kulturze w różnych przekrojach. Przekroje: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania (makroregion, miasto-wieś), typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego.
Do góry