Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

Kod:
22 375/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Charakterystyka uczestnictwa członków gospodarstw domowych w zajęciach sportowych i rekreacyjnych wg wybranych cech społeczno-demograficznych, wg miejsca zamieszkania badanych, dochodowych grup kwintylowych gospodarstwa domowego, częstotliwość takiego uczestnictwa; deklarowane umiejętności sportowe i przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych; wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt sportowy, wydatki na sport i rekreację ruchową, zakup sprzętu sportowego w podziale na grupy społeczno-ekonomiczne, miejsce zamieszkania, grupy kwintylowe (wg poziomu uzyskiwanych dochodów).
Do góry