Ludność na rynku pracy w świetle wyników NSP Ludności i Mieszkań 2021

Ludność na rynku pracy w świetle wyników NSP Ludności i Mieszkań 2021

Kod:
23 832/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Przekazujmy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Szeroki zakres informacji pozyskanej w spisie może stanowić podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian, które zaszły w latach 2011–2021. Prezentowana publikacja jest opracowaniem tematycznym, poświęconym charakterystyce aktywności ekonomicznej ludności. Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę dla poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych. Publikacja zawiera uwagi ogólne, część analityczną (wzbogaconą prezentacją graficzną w postaci map i wykresów) oraz część tabelaryczną, dostępną w wersji elektronicznej. W części analitycznej zawarte są porównania różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy rokiem 2021 a 2011, jest to szczególnie ciekawe, ze względu na ogromne zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w Polsce w tym okresie. Zmiany te mają duże znaczenie nie tylko dla rynku pracy i rozwoju gospodarczego, ale także pośrednio obrazują demograficzne, zwiększenie aktywności Polaków na rynku pracy, w tym w szczególności kobiet oraz osób w starszych grupach wieku, a także pokazują wagę wykształcenia na rynku pracy. Publikacja zawiera także ciekawe informacje wynikowe odnoszące się do zróżnicowania miasto wieś oraz zróżnicowań międzywojewódzkich. Mamy nadzieję, ze publikacja ta okaże się cennym źródłem wiedzy o zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce w okresie 2011-2021.
Do góry