Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 r.

Kod:
19 318/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego, prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku (aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przedstawiono dane o zapasach, przychodach i kosztach ogółem.
Do góry