Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 r

Kod:
19 369/00
Cena:
15,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
W publikacji scharakteryzowano całą zbiorowość przedsiębiorstw niefinansowych. Zaprezentowano liczebność i strukturę badanej zbiorowości, w tym z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów, a także podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach finansowych. Ponadto, zawarto w niej informacje o wartości brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach oraz o liczbie pracujących, zatrudnionych i wynagrodzeniach.
Do góry