Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2016

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012-2016

Kod:
18 323/00
Cena:
17,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza zbiorowości nowo powstałych podmiotów według stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przedsiębiorców. Prezentowana jest liczba jednostek, ich struktura i podstawowe cechy charakteryzujące badaną populację. Ponadto, zawarte informacje na temat czynników wpływających na skalę prowadzonej działalności gospodarczej, a także dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym osiąganych przez przedsiębiorstwa w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku. Analizie podlegają także poniesione oraz planowane nakłady inwestycyjne i perspektywy rozwojowe nowych przedsiębiorstw.
Do góry