Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.

Kod:
16 344/00
Cena:
18,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Struktura i poziom przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto oraz struktura wynagrodzeń wg cech demograficznych i zawodowych.
Do góry