Gospodarka materiałowa w 2016 r.

Gospodarka materiałowa w 2016 r.

Kod:
17 306/00
Produkt niedostępny
Cena:
15,00 PLN
Opis produktu
Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Do góry