Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015–2018

Rynek producentów wyrobów budowlanych w latach 2015–2018

Kod:
20 594/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja prezentuje sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłowych produkujących wyroby stosowane w procesie budowlanym, przedstawia rzeczowe efekty ich działalności oraz uwzględnia informacje dotyczące podaży wyrobów budowlanych na rynku polskim na podstawie danych o produkcji sprzedanej oraz eksporcie i imporcie. Uzupełnieniem opracowania są dane prezentujące Polskę na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie produkcji sprzedanej, eksportu i importu wyrobów budowlanych.
Do góry