Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

Kod:
18 902/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Do góry