! Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022

! Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022

Kod:
22 001/00
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.
Do góry