Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020

Kod:
20 000/00
Produkt niedostępny
Cena:
20,00 PLN
Opis produktu
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej kraju oraz stanie środowiska naturalnego, z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych. Uzupełnieniem danych dla Polski jest zestaw wybranych informacji z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie wzbogacono elementami graficznymi prezentującymi dane, a także notami objaśniającymi podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Do góry