Rocznik Demograficzny 2019

Rocznik Demograficzny 2019

Kod:
19 003/00
Produkt niedostępny
Cena:
28,00 PLN
Opis produktu
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2018 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowo zawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Do góry