Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018

Kod:
18 005/00
Cena:
30,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Handel zagraniczny w 2017 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.
Do góry