Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020

Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020

Kod:
20 011/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie. Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA 2010. Eksport i import produktów leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące leśnictwo w 2019 r. prezentowane na tle lat poprzednich. Przekroje: województwa, formy własności, jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony przyrody.
Do góry