Rocznik Statystyczny Województw 2022

Rocznik Statystyczny Województw 2022

Kod:
22 002/00
Cena:
28,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji obrazujących poziom życia społeczeństwa, sytuację gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego w ujęciu przestrzennym. Rocznik Statystyczny Województw składa się z tablic statystycznych prezentujących najważniejsze zagadnienia oraz map i wykresów poszerzających lub uzupełniających zakres informacji. Pozwalają one na wizualizację zjawisk, dzięki czemu Rocznik ma charakter poglądowy przy zachowaniu funkcji informacyjno-poznawczej. W bieżącym wydaniu Rocznika przedstawiono wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dotyczące stanu i struktury ludności, zasobów mieszkaniowych (w tym liczby mieszkań i izb) oraz dane z zakresu aktywności ekonomicznej ludności. W oparciu o wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 opublikowano informacje o nakładach pracy w gospodarstwach rolnych. Po raz pierwszy w Roczniku Statystycznym Województw zaprezentowana została nowa Delimitacja Obszarów Wiejskich do celów statystycznych, opracowana przez Główny Urząd Statystyczny. Wyróżniono w niej 4 grupy obszarów wiejskich: aglomeracyjne dużej gęstości, aglomeracyjne małej gęstości, pozaaglomeracyjne dużej gęstości oraz pozaaglomeracyjne małej gęstości. Zastosowanie Delimitacji umożliwi szczegółowe prezentowanie danych na temat obszarów wiejskich, z podkreśleniem ich różnorodności.
Do góry