Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.

Kod:
17 372/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, nawadniania, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej oraz metod produkcji rolnej.
Do góry