Rolnictwo w 2017 r.

Rolnictwo w 2017 r.

Kod:
18 110/00
Cena:
16,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Do góry