Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

Kod:
23 590/00
Cena:
20,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska. Podstawowym źródłem danych są materiały oparte na badaniach i sprawozdawczości GUS. Ponadto, w celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, wykorzystano właściwą tematycznie sprawozdawczość ministerstw oraz inne dane administracyjne. Przekroje: kraj, województwa, wybrane dane wg dziedzin ochrony środowiska, PKD.
Do góry