Budżet czasu ludności w 2013 r. część II

Budżet czasu ludności w 2013 r. część II

Kod:
15 546/02
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Pogłębiona analiza wybranych aspektów budżetu czasu: rytmu zajęć w ciągu doby, tygodnia i roku (sezonowość); cyklu życia (wiek i stan rodzinny jako determinanty w budżecie czasu); czasu wolnego; pracy zawodowej i społecznej; subiektywnej oceny wykonywanych czynności (temat po raz pierwszy opracowywany na podstawie badania budżetu czasu). Podstawowe wskaźniki: przeciętny czas trwania czynności w godzinach i minutach, przeciętny czas wykonywania czynności w godzinach i minutach, odsetek osób wykonujących czynności.
Do góry