Handel Zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii

Handel Zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii

Kod:
17 313/00
Cena:
19,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Niniejsza publikacja inauguruje serię opracowań analitycznych dotyczących handlu zagranicznego, których celem jest zaprezentowanie odbiorcom danych statystycznych specyfiki zjawisk związanych z prowadzeniem badań statystycznych w tym obszarze. Pierwsze opracowanie, które z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce, jest poświęcone przyczynom rozbieżności, jakie można zaobserwować dla danych o imporcie i eksporcie w aspekcie porównań międzynarodowych. W publikacji znajdziecie Państwo opis podstawowych czynników wpływających na różnice w danych prezentowanych w zakresie obrotów towarowych, które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami dotyczącymi wymiany z poszczególnymi krajami. Dokonana analiza porównawcza stanowi podstawę do przedstawienia takich zjawisk jak m.in. asymetria, statystka lustrzana. Ponadto publikacja została wzbogacona o liczne wykresy i definicje pojęć, które mogą ułatwić analizę prezentowanych zjawisk.
Do góry