Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

Kod:
19 335/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, wynikach egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną uwagi metodyczne, synteza wyników badania i komentarz analityczny.
Do góry