Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020

Kod:
20 335/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, branżowych szkołach I stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i maturalnego oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną synteza wyników badania i uwagi metodyczne. Przekroje: województwa, miasta, wieś; rodzaje placówek, organy prowadzące.
Do góry