Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.

Kod:
19 334/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2018/19 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezentacja danych o uczelniach, studentach i absolwentach według typów uczelni, grup i podgrup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych, nadanych stopniach i tytułach naukowych. Dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy uczelni, fundusze uczelni i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce.
Do góry