! Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023

! Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023

Nowość
Kod:
23 000/00
Cena:
25,00 PLN Do koszyka
Opis produktu
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Do góry